FinaFit voor Ondernemers & ZZP-ers

FinaFit helpt Zzp-ers en ondernemers die in de problemen zijn gekomen. Onze schuldsaneringsaanpak is doeltreffend, duidelijk en empathisch.

Wij zijn zelf ondernemers, hebben naast schulphulpverlening ook een bancaire of accountancy en consultancy achtergrond. Daardoor kunnen wij ondernemers begeleiden naar een stabiele situatie, zowel privé als zakelijk.

FinaFit is lid van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het lidmaatschap bij de NVVK wordt als keurmerk gezien door de schuldeisers. Het lidmaatschap toont aan dat FinaFit volgens de wettelijke bepalingen en voorgeschreven gedragscodes werkzaamheden uitvoert en dus als betrouwbare en integere organisatie aangemerkt mag worden voor alle partijen.

Onze werkwijze:

1) Inventariseren en stabiliseren

Wij nemen contact op met de schuldeiser(s) en inventariseren de exacte schuldenlast.

2) Opstellen van het plan

We hebben een totaalbeeld van de schulden en bekijken de aflossingsmogelijkheden. De uitkomsten hiervan brengen wij samen in een uitgebreid financieel plan waarin de uiteindelijke schuldsanering wordt samengevat. Wij gaan in onderhandeling met de schuldeisers met als doel de schulden zo snel mogelijk te saneren. Een eventueel gelegd beslag zullen wij altijd trachten op te heffen.

3) De uitvoering van het plan

Wanneer wij een akkoord hebben bereikt met alle schuldeisers kan de uitvoering van het plan beginnen. Uiteraard ondersteunen wij uw daarin, en zorgen we er samen voor dat het plan succesvol is. Gedurende de gehele behandelingstijd is er regelmatig contact tussen u en de FinaFit consultant. Aan het eind van het traject ontvangt u een FinaFit rapportage. Daarbij geven wij persoonlijke tips en advies om financieel fit te blijven.

4) Afronding en evaluatie

Na afloop van het FinaFit programma ontvangt u een evaluatieformulier. Wij vragen u onze dienstverlening te beoordelen, alsmede om suggesties ter verbetering. FinaFit is een organisatie die zich continu wil verbeteren.

Doorlooptijd  

De totale doorlooptijd van het traject – van intake tot eindrapportage – is een aantal maanden.

Tarieven

FinaFit hanteert duidelijke, betaalbare tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie. Neem voor meer informatie contact met ons op  of stuur een e-mail naar info@finafit.nl


Meer info:

Schuldsanering

Verkeert uw onderneming in financiële problemen? Juist dan bent u bij ons aan het goede adres! trek aan de bel voordat de situatie verergert.

Door onze ervaring bij schuldsaneringen en faillissementen hebben wij alle kennis en kunde in huis om u te helpen.

Wij adviseren en begeleiden onder andere op de volgende gebieden:

 • Schuldsanering
 • Benadeling van schuldeisers en het treffen van betalingsregelingen
 • Zekerheidsrechten zoals pandrecht, hypotheekrecht en eigendomsvoorbehoud
 • Aanvragen pre-pack, surseance van betaling of faillissement
 • Discussies of onderhandelingen met curatoren of bewindvoerders
 • Verrekening in faillissement
 • Begeleiden van ondernemingen in zwaar weer
 • Herstructureringen en reorganisaties
 • Opstellen en beoordelen insolventieclausules in contracten
 • (Dwang)akkoorden
 • Doorstart

Wij hebben een FinaFit QuickScan voor Ondernemers.
De commerciële en financiële aspecten van de ondernemer en onderneming worden onder de loep genomen. We toetsen de kennis en kunde van de ondernemer, beoordelen de onderneming zelf (bedrijfsvoering, cijfers, kansen en uitdagingen) en tot slot kijken we naar de marktomstandigheden (branche). De QuickScan bestaat uit de volgende vier onderdelen.

1. De analyse
2. Het gesprek
3. Het advies
4. De terugkoppeling

Op basis van de eerste twee stappen volgt een onderbouwd advies, cijfermatig en op basis van de indruk van de ondernemer en onderneming. Dat advies kan leiden tot één van de onderstaande richtingen:

I. Geen ondersteuning nodig, ondernemer kan het zelf
II. Maandelijkse coaching benodigd (financieel/loopbaan)
III. Schuldsanering licht (doorgaan met de onderneming)
IV. Schuldsanering zwaar (en stoppen of doorgaan met de onderneming)
V. Faillissement 

Bel of e-mail ons voor een kennismaking en wij leggen u uit wat wij voor u kunnen doen.

Neem contact met ons op