FinaFit Schuldsanering MKB & ZZP

FinaFit helpt zzp-ers en ondernemers die in de problemen zijn gekomen. Onze schuldsaneringsaanpak is vergelijkbaar met het Schuldsaneringstraject voor werknemers.

Wij begeleiden deze ondernemers naar een stabiele situatie in de financiën, zowel privé als zakelijk.

1) Inventariseren en stabiliseren

Wij nemen contact op met de schuldeiser(s) en inventariseren de exacte schuldenlast.

2) Opstellen van het plan

We hebben een totaalbeeld van de schulden en bekijken de aflossingsmogelijkheden. De uitkomsten hiervan brengen wij samen in een uitgebreid financieel plan waarin de uiteindelijke schuldsanering wordt samengevat. Wij gaan in onderhandeling met de schuldeisers met als doel de schulden zo snel mogelijk te saneren. Een eventueel gelegd beslag zullen wij altijd trachten op te heffen.

3) De uitvoering van het plan

Wanneer wij een akkoord hebben bereikt met alle schuldeisers kan de uitvoering van het plan beginnen. Uiteraard ondersteunen wij uw daarin, en zorgen we er samen voor dat het plan succesvol is. Gedurende de gehele behandelingstijd is er regelmatig contact tussen u en de FinaFit consultant. Aan het eind van het traject ontvangt u een FinaFit rapportage. Daarbij geven wij persoonlijke tips en advies om financieel fit te blijven.

4) Afronding en evaluatie

Na afloop van het FinaFit programma ontvangt u een evaluatieformulier. Wij vragen u onze dienstverlening te beoordelen, alsmede om suggesties ter verbetering. FinaFit is een organisatie die zich continu wil verbeteren.

Doorlooptijd  

De totale doorlooptijd van het traject – van intake tot eindrapportage – is een aantal maanden.

Tarieven

FinaFit hanteert duidelijke, betaalbare tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie. Neem voor meer informatie contact met ons op  of stuur een e-mail naar info@finafit.nl

Neem contact met ons op