FinaFit voor Gemeenten

FinaFit voor gemeenten

FinaFit kan uw gemeente ondersteunen bij het formuleren van uw schuldhulpverlenings- en preventiebeleid. Onze consultants hebben jaren ervaring bij diverse gemeenten in Nederland en met het uitvoeren van audits op het gebied van schuldhulpverlening. Wij vertalen beleid naar de werkvloer zodat het goed werkt en binnen de gestelde regels en richtlijnen wordt uitgevoerd. Ook kan FinaFit uw gemeente ondersteunen in de uitvoering door de inzet van onze consultants of door het outsourcing van (delen) van het schuldhulpverleningsproces.

Wij ondersteunen:

  • Inrichting organisatie en processen
  • Audit
  • Vroegsignalering
  • Schuldhulpverlening voor particulieren
  • Schuldhulpverlening voor ondernemers en zzp-ers
  • Training, opleiding en coaching van medewerkers en leidinggevenden (ook voor de wft's)
  • Tijdelijk inzet extra capaciteit

Naast de achtergrond van onze consultants zijn wij zelf ook ondernemers, hebben naast schulphulpverlening ook een bancaire, accountancy en consultancy achtergrond. Daardoor kunnen wij juist ook ondernemers begeleiden naar een stabiele situatie, zowel privé als zakelijk.

FinaFit is lid van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het lidmaatschap bij de NVVK wordt als keurmerk gezien door de schuldeisers. Het lidmaatschap toont aan dat FinaFit volgens de wettelijke bepalingen en voorgeschreven gedragscodes werkzaamheden uitvoert en dus als betrouwbare en integere organisatie aangemerkt mag worden voor alle partijen.

Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn. Een telefonisch afspraak, via Teams, Zoom of fysiek bij u op kantoor. Neem voor meer informatie contact met ons op of stuur een e-mail naar info@finafit.nl

Neem contact met ons op