FinaFit voor Werknemers

FinaFit voor werknemers


Financieel fitte werknemers voor alle collega's van uw bedrijf of organisatie? Wij maken duidelijke afspraken zodat u precies weet waar u aan toe bent. Onze schuldsaneringsaanpak is doeltreffend, duidelijk en empathisch.

Wij zijn zelf ondernemers, hebben naast schulphulpverlening ook een bancaire of accountancy en consultancy achtergrond en kennen de problematiek die speelt. FinaFit is lid van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het lidmaatschap bij de NVVK wordt als keurmerk gezien door de schuldeisers. Het lidmaatschap toont aan dat FinaFit volgens de wettelijke bepalingen en voorgeschreven gedragscodes werkzaamheden uitvoert en dus als betrouwbare en integere organisatie aangemerkt mag worden voor alle partijen.

Wij kunnen klanten individueel maar ook collectief helpen. Dus voor meerdere werknemers met problematische schulden tegelijkertijd helpen. Dat noemen wij een collectieve schulddeal.

Onze werkwijze:

1) Inventariseren en stabiliseren

Wij nemen contact op met de schuldeiser(s) en inventariseren de exacte schuldenlast.

2) Opstellen van het plan

We hebben een totaalbeeld van de schulden en bekijken de aflossingsmogelijkheden. De uitkomsten hiervan brengen wij samen in een uitgebreid financieel plan waarin de uiteindelijke schuldsanering wordt samengevat. Wij gaan in onderhandeling met de schuldeisers met als doel de schulden zo snel mogelijk te saneren. Een eventueel gelegd beslag zullen wij altijd trachten op te heffen.

3) De uitvoering van het plan

Wanneer wij een akkoord hebben bereikt met alle schuldeisers kan de uitvoering van het plan beginnen. Uiteraard ondersteunen wij uw daarin, en zorgen we er samen voor dat het plan succesvol is. Gedurende de gehele behandelingstijd is er regelmatig contact tussen u en de FinaFit consultant. Aan het eind van het traject ontvangt u een FinaFit rapportage. Daarbij geven wij persoonlijke tips en advies om financieel fit te blijven.

4) Afronding en evaluatie

Na afloop van het FinaFit programma ontvangt u een evaluatieformulier. Wij vragen u onze dienstverlening te beoordelen, alsmede om suggesties ter verbetering. FinaFit is een organisatie die zich continu wil verbeteren.

Doorlooptijd  

De totale doorlooptijd van het traject – van intake tot eindrapportage – is een aantal maanden.

Tarieven

FinaFit hanteert duidelijke, betaalbare tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie. Neem voor meer informatie contact met ons op  of stuur een e-mail naar info@finafit.nl

Neem contact met ons op