FinaFit Werkgevers- Werknemers- organisaties

FinaFit Werkgevers- & Werknemersorganisaties


Financieel fitte werknemers voor alle leden van uw organisatie? Wij maken een collectieve afspraak die voor al uw leden geldt. Vervolgens kunnen wij elk individueel lid benaderen en met hun werknemers met problematische schulden aan de slag gaan.

Ook onderhandelen wij voor werknemers met problematische schulden een collectieve schulddeal. Het voordeel van deze regeling is de mogelijkheid van alle schuldenaars om hun schuldspiraal te doorbreken en een nieuwe start te kunnen maken.

Na het treffen van een schulddeal kunnen de schuldenaars "verplicht" gekoppeld worden aan een schuld-hulp-maatje om de nieuwe situatie te borgen en het oude gedrag in de toekomst te voorkomen.

Neem voor meer informatie contact met ons op  of stuur een e-mail naar info@finafit.nl

Neem contact met ons op