FinaFit Woningbouw- corporaties

FinaFit Woningbouwcorporaties

Wij zijn een organisatie die WBC’s ondersteunen bij het voorkomen van huurders die de huur niet meer kunnen betalen en daardoor mogelijk ook worden uitgezet. Wij pakken de totale schuldenproblematiek van uw huurders aan. Doordat uw huurder met loonbeslagen wordt geconfronteerd, stapelen de schulden zich op, en kan ook de huur vaak niet worden betaald. Het oplossen van de totale schuld is essentieel om de huurder weer richting een normaal bestaan te leiden waarin ook de maandelijkse huur weer betaald wordt. 

Vanuit de overheid is inmiddels ook een campagne gestart, KOM UIT JE SCHULD, die kent u waarschijnlijk al wel. Veel WBC's nemen de problematische schuldenproblematiek ook mee in hun maatschappelijke verantwoordelijk beleid.
huurachterstandenvoorkomenisbeterdangenezen

FinaFit biedt een oplossing voor de aanpak van de schuldenproblematiek van uw huurders. Daarmee bespaart u de kosten van de deurwaarder, bespaart en een eventuele uitzetting plus minder druk op het interne administratieve apparaat. De huurder kan blijven wonen en zijn of haar problematische schulden worden opgelost. Onze aanpak is identiek aan die van de aanpak voor werknemers. Lees hier meer over onze aanpak.

Wij begeleiden huurders naar een situatie waarbij ze weer grip krijgen op hun eigen financiële situatie. De huur kan weer betaald worden en in maximaal 3 jaar zijn zij schuldenvrij. Na het treffen van een schulddeal met alle schuldeisers, kunnen de schuldenaars "verplicht" gekoppeld worden aan een schuld-hulp-maatje of een budgetcoach om de nieuwe situatie te borgen en het oude gedrag in de toekomst te voorkomen.

Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn. Een telefonisch afspraak, via Teams, Zoom of fysiek bij u op kantoor. Neem voor meer informatie contact met ons op  of stuur een e-mail naar info@finafit.nl

Neem contact met ons op