Het vertrekpunt naar financiële rust

Waarom is ondersteuning zo belangrijk? Ondersteuning op financieel gebied, valt ook wel onder de noemer duurzame inzetbaarheid, verhoogt het levensplezier en werkplezier van de werknemer, ondernemer, zzp-er en familie. Plus het verlaagt directe en indirecte kosten van de werkgever, werknemer en ondernemer. 

Veel mensen schamen zich voor het niet op orde hebben van hun eigen administratie en het hebben van schulden. Hierdoor steken zij liever hun hoofd in het zand. Het is belangrijk om te begrijpen dat financiële problemen nooit vanzelf weggaan. In tegendeel, ze worden erger. Daarom is het belangrijk een oplossing te zoeken.

Budgetcoaching
Mis je het overzicht of heb je het idee dat je geen controle meer hebt. Dan kunnen wij een budgetcoach voor jou inzetten. Wij zetten externe gespecialiseerde budgetcoaches in. Zij zijn opgeleid en gespecialiseerd. De budgetcoach bespreekt iedere maand (max 1,5 uur gedurende 7 maanden) de financiële situatie, de wederzijdse wensen en de verwachtingen. De budgetcoach stelt samen met jou een budgetplan op, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Het budgetplan biedt houvast en helpt jou financiële moeilijkheden op te lossen en weer balans te brengen tussen jouw inkomsten en uitgaven.

Uw doelen worden zo helder en realistisch! De budgetcoach ondersteunt je maandelijks bij de uitvoering van het budgetplan en stuurt bij indien de persoonlijke situatie daarom vraagt. De budgetcoach werkt toe naar een eindsituatie waarin jij niet alleen weer helder zicht hebt op jouw financiële huishouding, maar daar ook zelfstandig en op een verantwoorde wijze mee om kan gaan. De duur van de inzet is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, gemiddeld gaan wij uit van zeven sessies.

Schuldsanering
Geldzorgen kunnen vele gevolgen hebben: betalingsachterstanden, betalingsregelingen en schuldhulpverlening, psychische en gezondheidsproblemen, huisuitzetting, maatschappelijke opvang en ontzetting uit de ouderlijke macht. Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg om uit de financiële problemen te komen.  

FinaFit verzorgt een intakegesprek en brengt de omzet en kosten / inkomsten en uitgaven plus de afloscapaciteit in beeld en de schulden worden geïnventariseerd. Dit alles leidt uiteindelijk tot het maken van afspraken met schuldeisers met als doel de schulden, in maximaal drie jaar, tegen finale kwijting, te saneren. Door de aanpak van FinaFit wordt direct de grootste stress bij medewerkers weggehaald. Uiteraard zijn de voordelen legio en niet alleen de werkgever, maar ook voor hun werknemers en schuldeisers. Ook sociaal-maatschappelijk heeft het oplossen van problematische schulden een positieve impact. Door de aanpak van FinaFit wordt direct de grootste stress weggehaald en de schulden worden gesaneerd.

AVG-proof
FinaFit draagt zorg voor het opstellen van de onder de AVG noodzakelijke documenten zoals een verwerkersovereenkomsten tussen FinaFit en het bedrijf. De werkwijze is te vergelijken met die van een werkgever met een arboarts, een re-integratiebedrijf of een verzuimverzekering. Ook daar dient e.e.a. met een verwerkersovereenkomst te worden geregeld. Er vindt geen inhoudelijk overdracht plaats van de werknemers naar de werkgever plaats. FinaFit beschikt over verwerkingsregisters, beleidsstukken, privacy statements en de nodige overeenkomsten.  

NVVK
FinaFit is lid van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het lidmaatschap bij de NVVK wordt als keurmerk gezien door de schuldeisers. Het lidmaatschap toont aan dat FinaFit volgens de wettelijke bepalingen en voorgeschreven gedragscodes werkzaamheden uitvoert en dus als betrouwbare en integere organisatie aangemerkt mag worden voor alle partijen.

Tarieven
FinaFit hanteert duidelijke, betaalbare tarieven. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Neem contact met ons op