FinaFit Werkgevers-organisaties

FinaFit Werkgeversorgnisaties


Financieel fitte werknemers voor alle leden van uw werkgeversorganisatie? Wij maken een collectieve afspraak die voor al uw leden geldt. Vervolgens kunnen wij elk individueel lid benaderen en met hun werknemers met problematische schulden aan de slag gaan.

Ook onderhandelen wij voor werknemers met problematische schulden een collectieve schulddeal. Het voordeel van deze regeling is de mogelijkheid van alle schuldenaar om hun schuldspiraal te doorbreken, en een nieuwe start te kunnen maken.

Na het treffen van een schulddeal kunnen de schuldenaars "verplicht" gekoppeld worden aan een schuld-hulp-maatje om de nieuwe situatie te borgen en het oude gedrag in de toekomst te voorkomen.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op