FinaFit Werkgevers-organisaties

FinaFit Werkgeversorgnisaties


Financieel fitte werknemers voor alle leden van uw werkgeversorganisatie? Wij maken een collectieve afspraak die voor al uw leden geldt. Vervolgens kunnen wij elk individueel lid benaderen en met hun wekrnemers met problematische schulden aan de slag gaan.

Collectieve schuld deal.
Ook kunnen wij voor alle werknemers met problematische schulden een collectieve schulddeal maken.

Het voordeel van deze regeling is de mogelijkheid van alle schuldenaar om hun schuldspiraal te doorbreken, en een nieuwe start te kunnen maken. Deze aanpak vergt een goede voorbereiding en samenwerking met alle individuele leden.

Na het treffen van een schulddeal kunnen de schuldenaars "verplicht" gekoppeld worden aan een schuld hulp maatje als slot op de deur en om het oude gedrag te voorkomen.

Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op