Eén op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden

Financieel fitte werknemers

Hulp bij financiële problemen voor werknemers

hulp bij Financiële problemen

FinaFit biedt een oplossing voor de aanpak van de schuldenproblematiek van uw werknemers.  Wij werken aan financieel fitte werknemers.

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden.
FinaFit pakt dit maatschappelijke probleem samen met bedrijven, werknemers en schuldeisers  aan.

In tegenstelling tot de meeste schuldhulpverleners neemt FinaFit de financiële administratie van de werknemer niet over, maar begeleidt FinaFit de werknemer naar een situatie waarbij de werknemer weer grip heeft op de eigen financiële administratie en de schulden zijn afgelost, al dan niet tegen finale kwijting.

FinaFit treedt op als tussenpersoon van de schuldenaar en schuldeisers, waarbij FinaFit de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk behartigt. Bij een minnelijke schuldregeling berekent de schuldhulpverlener aan de hand van de persoonlijke situatie van de schuldenaar en volgens strikte en objectieve normen wat zijn VTLB is. FinaFit volgt hierbij de methodiek van Vereniging van Rechters-commissarissen in Faillissement (ReCoFa). Deze methodiek wordt ook gehanteerd in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). Ons streven is de schuldenaar binnen 3 jaar schuldenvrij te maken.

Een medewerker met schulden kost de werkgever gemiddeld € 13.000,- per jaar:

  • hoger ziekteverzuim
  • concentratieverlies op de werkvloer
  • extra administratieve lasten
  • extra HR inzet voor deze medewerker.

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van deze problematiek.

Schakel ons in wanneer:

  • u uw medewerkers een warm hart toedraagt en dit maatschappelijk probleem wilt oplossen
  • u de schuldenproblematiek voor uw medewerker(s) serieus neemt én opgelost wilt hebben
  • u zich als werkgever positief wilt onderscheiden
  • u loonbeslag wilt voorkomen
  • er al één of meerdere loonbeslagen liggen
  • de deurwaarder informatie opvraagt (voorafgaand aan het loonbeslag)

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Financieel fitte werknemers? Kijk op FinaFit Werknemers. Door onze werkwijze pakken wij een maatschappelijk probleem aan en werken aan een oplossing. Uw medewerkers zijn daardoor gemotiveerder, het ziekteverzuim daalt en de productiviteit neemt toe.

Kennismaken kan, daarvoor plannen wij graag een afspraak. 

Over FinaFit

Onze dienstverlening

Persoonlijke begeleiding om de financiële situatie weer op orde te krijgen

Het incasseren van schulden is tegenwoordig een serieus beroep geworden. Deurwaarders, advocaten en incassobureaus zijn doorgewinterde professionals waarbij veel geoorloofd lijkt om u tot betaling te dwingen. De medewerkers van FinaFit komen zelf uit de incassowereld. Het zijn creditmanagers, oud-deurwaarders, maar ook oud-bewindvoerders. Wij weten waarover we het hebben en kennen dus het klappen van de zweep.

Indien mensen met een loonbeslag worden geconfronteerd, is er vrijwel altijd sprake van een situatie waar zij niet
zelfstandig uit kunnen komen. Er is sprake van een vicieuze cirkel.

Het is belangrijk dat de mensen die hierbij begeleiden / helpen, in staat zijn om tegenwicht te bieden aan het incassogeweld. Ons team bestaat uit ervaren professionals die in staat zijn om uw belangen met verve te verdedigen. Snelheid, professionaliteit en oplossingsgerichtheid zijn hierbij de sleutelwoorden die een gezamenlijk belang dienen om tot duurzame oplossingen te komen.
Voor u, voor uw werkgever en voor de schuldeisers.