FinaFit logo

Budgetcoaching

Financiële begeleiding op maat voor werknemers.

0 +
Jaren ervaring
Voor werknemers

VOor werknemers

Financiële zelfredzaamheid

Budgetcoaching voor werknemers draait om het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Dit betekent dat werknemers in staat worden gesteld om zelfstandig en effectief met hun financiën om te gaan.

Door middel van begeleiding, educatie en praktische tips leren werknemers hoe ze hun inkomsten kunnen beheren, schulden kunnen verminderen en financiële doelen kunnen stellen en bereiken. Dit vergroot niet alleen hun financiële welzijn, maar ook hun algemene zelfvertrouwen en levenskwaliteit.

VOor werknemers

Vertrouwelijkheid en privacy

Een cruciaal aspect van budgetcoaching voor werknemers is de garantie van vertrouwelijkheid en privacy.

Tijdens coachingssessies delen werknemers vaak persoonlijke financiële informatie. Het is essentieel dat deze informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Budgetcoaches zorgen ervoor dat alle gegevens en gesprekken tussen hen en de werknemers vertrouwelijk blijven en niet worden gedeeld met de werkgever.

Dit creëert een veilige omgeving waar werknemers open kunnen praten en zich op hun gemak voelen om hun financiële uitdagingen aan te pakken.

Budgetcoaching op locatie

In onze brochure vindt u uitgebreidere informatie over budgetcoaching op uw locatie, ontworpen om de financiële gezondheid van uw werknemers te verbeteren.

Bekijk onze brochures

Zie onderstaande brochures voor meer informatie over budgetcoaching, schuldaflossing en hoe om te gaan met loonbeslagen.

FinaFit-image-10

Budgetcoaching

Budgetcoaching richt zich op het aanleren van budgetvaardigheden en het omgaan met geld en het maken van de juiste keuzes.

FinaFit-hero-background-6

Betalingsachterstanden

Bij betalingsachterstanden is het cruciaal om niet te lang te wachten met actie ondernemen, om verdere kosten en schulden te voorkomen.

Voor werkgevers

Loonbeslagen

Een loonbeslag volgt na onbetaalde betalingsherinneringen en aanmaningen; directe actie is essentieel.

Direct inzicht en advies tijdens het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek ontvangt de medewerker advies over budget en schulden, inclusief besparingstips en een actieplan.

Stap 1

Intakegesprek

Bij het intakegesprek noteren we zorgvuldig de inkomsten en uitgaven, berekenen waar iemand recht op heeft, analyseren wij de uitgaven en verstrekken we advies over budgettering en het oplossen van de schulden.

Stap 2

Advies

Na het intakegesprek adviseren we over mogelijke vervolgstappen: hoe zelf actie te ondernemen of, in combinatie met ondersteuning, hoe de situatie weer op de rails te krijgen.

Stap 3

Vervolgtraject

Naar aanleiding van het adviesgesprek ontvangt u een onafhankelijk aanbeveling voor het vervolg.

Finafit brochures

Budgetcoaching op locatie

Voer uw gegevens in en ontvang de download link binnen enkele minuten in uw mail.

Finafit brochures

Budgetcoaching

Voer uw gegevens in en ontvang de download link binnen enkele minuten in uw mail.

Finafit brochures

Betalingsachterstanden

Voer uw gegevens in en ontvang de download link binnen enkele minuten in uw mail.

Finafit brochures

Loonbeslagen

Voer uw gegevens in en ontvang de download link binnen enkele minuten in uw mail.