FinaFit logo

Ondernemers die niet willen stoppen: Wij bieden een alternatief!

Ondernemers die niet willen stoppen: Wij bieden een alternatief!

Een ondernemer die zich meldt met zakelijke en privé schulden (zeker als dit door elkaar loopt) is voor bewindvoerders lastig te helpen als de ondernemer zijn bedrijf niet wilt beëindigen. Wij kunnen dan als bewindvoerder weinig betekenen.   

Voor dergelijke situaties hebben wij nu een goed alternatief. FinaFit (NVVK-lid) beoordeelt of het bedrijf én de ondernemer toekomstperspectief hebben en zo ja, hoe de zakelijke en privé schulden van elkaar te scheiden zijn.  

De bewindvoerder kan vervolgens de ondernemer in privé met budgetbeheer (of beschermingsbewind) bijstaan, en de zakelijke kant (bij voortzetting van de onderneming) wordt door FinaFit begeleidt, totdat het bedrijf schuldenvrij is. Deze werkwijze betekent dus dat wij, voor ondernemers die hun bedrijf willen voorzetten, een goed perceptief kunnen bieden.  

Loopt u als bewindvoerder tegen dergelijke casussen aan, neem dan contact op met FinaFit.

Jurriaan Brusse 06-54 350 164
Ronald van Koert 06-53 486 282